Welkom op de blog van het 2de leerjaar

Wat kan je allemaal vinden op onze blog?
Je kan er de sfeer opsnuiven van activiteiten, uitstappen, ... via foto's, verslag.
Langs deze weg blijven jullie op de hoogte van het reilen en zeilen in het 2de leerjaar.

woensdag 27 oktober 2010

wegen : kilogram

Tijdens de les van meten en metend rekenen mochten de lln. verschillende weegopdrachten uitvoeren.
Er werd vooral aandacht geschonken of een voorwerp minder, evenveel of meer woog dan 1 kg.
De kinderen maakten kennis met een balansweegschaal, een keukenweegschaal en een personenweegschaal. Ze mochten ook verschillende gewichten vasthouden.
woensdag 13 oktober 2010

in het zwembad
bouwen volgens stappenplanklasviering

Samen met de lln. van de combi-klas hielden we een viering in de kapel.
Deze viering sloot aan bij het eerste godsdiensthema uit de methode over gevoelens.
Er werd gebeden, gezongen, gedanst, ... Het verhaal over Kol, het eendje werd nog eens voorgelezen.Blogarchief